• Rail

Rail is gespecialiseerd in werk aan de kabel- en leidinginfrastructuur langs het spoor.

Daarvoor heeft Stam & Co de ProRail erkenning Kabelaannemers en boorbedrijven categorie Spoorse kabels, Spoorse glasvezelkabels, Functievrij maken.

Stam & Co voert als hoofdaannemer projecten uit waarmee invulling wordt gegeven aan project- , contract-, stakeholder- en risicomanagement. De kritische functie Voorman Spoorse kabel kan door Stam & Co worden ingevuld met eigen medewerkers.

Projectmanagement van werkvoorbereiding tot uitvoering

  • Werkplannen
  • Planning
  • Toezicht
  • Oplevering
  • Revisie
  • Meetrapportage
  • Documentatie
Plaatsen Hoge druk gaskasten en de bijbehorende aansluitingen

Werk langs het spoor Waalhaven

Werkzaamheden wisselverwarming station Uitgeest

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Pier Afrika 8