Rail is gespecialiseerd in werk aan de kabel- en leidinginfrastructuur langs het spoor.

Daarvoor heeft Stam & Co de ProRail erkenning Kabelaannemers en boorbedrijven categorie Spoorse kabels, Spoorse glasvezelkabels, Functievrij maken.

Stam & Co voert als hoofdaannemer projecten uit waarmee invulling wordt gegeven aan project- , contract-, stakeholder- en risicomanagement. De kritische functie Voorman Spoorse kabel kan door Stam & Co worden ingevuld met eigen medewerkers.

Projectmanagement van werkvoorbereiding tot uitvoering

  • Werkplannen
  • Planning
  • Toezicht
  • Oplevering
  • Revisie
  • Meetrapportage
  • Documentatie

Werk langs het spoor Waalhaven

Werkzaamheden wisselverwarming station Uitgeest