Stam & Co wil bewust omgaan met het gebruik van energiebronnen en de CO2 uitstoot verminderen. Met het reduceren van CO2 willen wij bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen voor de langere termijn en voor toekomstige generaties. Dit doen we via onze werkzaamheden zoals  het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s of het combineren van ondergrondse werkzaamheden in één arbeidsgang. We stellen de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers voorop bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Daarnaast maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt ook onderdeel uit van ons werk.

Reductie CO2
Wij hebben ons als doel gesteld dat de CO2 uitstoot eind december 2018 met 4% van de totale scope( 1,2 en 3) ton/CO2 FTE en van ton/CO2 omzet t.o.v. het referentie jaar 2017 moet zijn gereduceerd.
Gegeven dat in 2017 de CO2 uitstoot 9,9 ton/CO2 per FTE was, mag de uitstoot over 2018, 9,5 ton/CO2 per FTE bedragen.
Gegeven dat in 2017 de CO2 uitstoot 36,5 ton/CO2 per omzet was, mag de uitstoot over 2018, 35 ton/CO2 per omzet bedragen.
Het communiceren over het KAM beleid, CO2 reductiedoelstellingen en behaalde resultaten is daarom een belangrijk aandachtspunt. De doelstelling willen we op diverse manieren bereiken waaronder:

  • Keten met zonnepanelen
  • Elektrische auto
    • Naast het plaatsen van nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s, heeft Stam & Co een eigen elektrische auto. Deze auto is ter beschikking voor algemeen gebruik door onze medewerkers voor zakelijke afspraken.
  • Kilometer verbruik inzichtelijk maken
  • Aanschaf energie zuinige computers
  • Documenten en werkwijzen digitaliseren
  • Uitgifte tablets aan operationele medewerkers zodat documenten digitaal op het werk aanwezig zijn
  • Opdracht verstrekking digitaliseren
  • Indien printen nodig is, dubbelzijdig printen stimuleren

Prestatieladder
In 2013 hebben wij ons gecertificeerd voor het CO2-bewust certificaat.  Wij hebben een energie-managementprogramma conform NEN-EN 50001:2011 opgesteld en deze gecommuniceerd en geïmplementeerd. Wij communiceren intern en extern over onze carbon footprint en reductie doelstellingen.

Stam & Co staat vermeld op de website SKAO CO2 prestatatieladder: https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties (Stam Heerhugowaard Holding B.V.)

Suggesties
Wij vragen u om met ons mee te denken over mogelijkheden om de CO2 emissie terug te dringen.  Voor meer informatie, vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Uw partner in de ondergrondse infra
Neem contact op