Stam & Co gaat bewust om met het gebruik van energiebronnen en verminderen van de CO2 uitstoot.

Met het reduceren van CO2 willen wij bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen voor de langere termijn en voor toekomstige generaties. Dit doen we via onze werkzaamheden zoals  het plaatsen van laadpunten voor elektrische auto’s of het combineren van ondergrondse werkzaamheden in een arbeidsgang.

We stellen de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers voorop bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Daarnaast maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen ook onderdeel uit van ons werk.

Reductie CO2

Stam & Co kent haar maatschappelijke rol in het nemen van maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren.

Bouwketen zijn uitgerust met zonnepanelen en bij ons hoofdkantoor zijn laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst.

Papierloos werken wordt gestimuleerd door de uitgifte van tablets. De multi functionele printers op kantoor staan standaard op dubbelzijdig printen ingesteld en zijn geschikt voor het scannen van documenten.

Bij elke investering die het bedrijf doet, wordt de CO2-emissie meegenomen in de overweging tot aanschaf.

Prestatieladder

Sinds 2009 is Stam & Co gecertificeerd voor het CO2-bewust certificaat.  Er is een energie-managementprogramma conform NEN-EN 50001:2011 opgesteld, over gecommuniceerd en geïmplementeerd. Intern en extern wordt gecommuniceerd over de carbon footprint en reductiedoelstellingen.

Stam & Co staat vermeld op de website SKAO CO2 prestatieladder: https://www.skao.nl/certificaathouders/Stam_Heerhugowaard_holding_B_V  (Stam Heerhugowaard Holding B.V.)

Meer informatie is te vinden in de volgende documenten;

Inzicht

Reductie

Transparantie

Participatie

Uw partner in de ondergrondse infra

NEEM CONTACT OP

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10