Klantgerichtheid & vakmanschap

Stam & Co is al ruim 65 jaar werkzaam in de ondergrondse infrastructuur als landelijk opererende aannemer. Wij zijn de ontzorgende partner met alle know-how in eigen huis, zoals specialisten voor laag- en middenspanning elektra, lage- en hogedruk gas, drink- en vuilwater, koper, cai en glasvezel, beveiliging en inpandige installaties.

Als moderne aannemer denken we aan de toekomst en stellen we steeds hogere eisen aan onszelf, onze kennis en kunde en de werking van onze organisatie. Naast het uitvoeren van onze vakdisciplines focussen wij ons op verregaande expertise, een gelijkwaardige samenwerking, gecombineerde aanleg, omgevingsmanagement, een eigen engineersafdeling en veilig werken.

Vanuit de hoofdvestiging in Heerhugowaard en onze projectlocaties in Wormerveer, Nieuwegein en Bolsward bedient Stam & Co klanten in heel Nederland.

Werkwijze Stam & Co

De werkwijze van Stam & Co is gebaseerd op vijf heldere pijlers die ons onderscheiden in de markt. Het zijn garanties die wij vanzelfsprekend vinden, maar toch graag onder de aandacht brengen.

1. Verregaande expertise van begin tot eind

Van alle benodigde disciplines heeft Stam & Co vakbekwame medewerkers in dienst die aan alle eisen en wensen van onze opdrachtgevers voldoen. Van zelfsprekend  zijn wij ook in het bezit van modern materiaal dat aan alle veiligheidseisen van deze tijd voldoet. Heel graag worden wij in een vroeg stadium bij een project betrokken omdat dit kosten bespaart en efficiënter werkt. Opdrachtgevers van Stam & Co zijn te vinden in alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid, waaronder telecom-bedrijven en nutsbedrijven, wegenbouwers, gemeenten en kabelexploitanten.

2. Een gelijkwaardige samenwerking

Met bedrijfswaarden als eerlijkheid, betrouwbaarheid en respect veranderen we onze cultuur. Deze manier van samenwerken verwachten wij niet alleen van onze eigen medewerkers, maar zien we ook graag terug bij onze opdrachtgevers. Alleen op deze manier zijn wij met elkaar in staat om de tevredenheid en veiligheid te verbeteren.

3. Een gecombineerde aanleg

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het tegenwoordig onverantwoord om ondergrondse werkzaamheden niet in een arbeidsgang te combineren. Stam & Co draagt als gespecialiseerde combi-aannemer hieraan bij en gaat waar mogelijk in overleg met opdrachtgevers om activiteiten gelijktijdig uit te voeren.

4. Omgevingsmanagement

Het werken aan ondergrondse netten kan niet zonder overlast bij onze omgeving. Wij beperken deze overlast door rekening te houden met weggebruikers, bewoners en bedrijven die hiermee te maken krijgen. Ook zoeken wij de interactie met de wegbeheerders om veiligheid en doorstroming van verkeer te waarborgen.

5. Eigen Engineersafdeling

Engineering speelt een centrale rol binnen Stam & Co. Door de nauwe samenwerking tussen de engineers en uitvoeringsafdelingen wordt er efficiënter gewerkt, kennis en informatie van afdelingen optimaal benut en gaat de uitvoering mee met de engineering tijdens de opnames. Ons motto is dan ook: ‘Kennis is macht, kennis delen is kracht’. Onze Engineersafdeling werkt aan:

 • Vooropnames (Site Survey)
 • Voorontwerpen
 • Uitvoeringsontwerpen
 • Definitiefontwerpen
 • Digitaal inmeten
 • Vergunningen
 • Designs
 • Tracé engineering
 • Detail engineering
 • Engineering & Construct
 • Design & Construct

Veilig werken

Een opdrachtgever zonder zorgen bereiken we onder meer door, naast vakmanschap, kwaliteit en flexibiliteit, ook te blijven focussen op veiligheid. Dat veilig werken voor ons een belangrijk item is blijkt wel uit onze email handtekening:


S
amen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

Uw partner in de ondergrondse infra
Neem contact op