• Combi

In de bouw- en woonrijpfases van nieuwbouw of zelfs bestaande bouw, komt het voor dat de energie- en telecomvoorzieningen gecombineerd worden aangelegd. Gelijktijdige uitvoering is efficiënt, bespaart tijd en beperkt overlast bij de aanleg van de verschillende kabel- en leidingnetwerken.

Voor een gestroomlijnd verloop van de projecten is de communicatie tussen alle belanghebbenden cruciaal. Dat zijn de combi coördinator, projectontwikkelaar, gemeente, bouwer, nutspartijen, telecompartijen en de omwonenden.

Projectmanagement van werkvoorbereiding tot uitvoering

  • Werkplannen
  • Planning
  • Toezicht
  • Oplevering
  • Revisie
  • Meetrapportage
  • Documentatie

Gecombineerde aanleg in 1 bedrijfsgang

Aanleg hoofdleidingen en huisaansluitingen nieuwbouw

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Pier Afrika 8