De disciplines waar Stam & Co werkzaamheden in verricht, omvatten de aanleg, reconstructie, het onderhoud en het vervangen van alle leidingwerken voor gas, water, koude- en warmtesystemen, elektriciteit, telefonie, kabels voor informatievoorziening en riolering. Tevens worden combiwerkzaamheden van de diverse disciplines uitgevoerd.

Inmiddels hebben we jarenlange ervaring en expertise opgebouwd en een vast team voor de werkzaamheden neergezet. De werkzaamheden houden in dat we de hoofdleiding en de aansluitingen verrichten voor de nieuwbouwlocaties. Alle disciplines worden (gas, water, electra en cai) meegenomen in de combinatiesleuf en aangelegd tot in de woningen.

Uw partner in de ondergrondse infra
Neem contact op