In de bouw- en woonrijpfases van nieuwbouw of zelfs bestaande bouw, komt het voor dat de energie- en telecomvoorzieningen gecombineerd worden aangelegd. Gelijktijdige uitvoering is efficiƫnt, bespaart tijd en beperkt overlast bij de aanleg van de verschillende kabel- en leidingnetwerken.

Voor een gestroomlijnd verloop van de projecten is de communicatie tussen alle belanghebbenden cruciaal. Dat zijn de combi coƶrdinator, projectontwikkelaar, gemeente, bouwer, nutspartijen, telecompartijen en de omwonenden.

Projectmanagement van werkvoorbereiding tot uitvoering

  • Werkplannen
  • Planning
  • Toezicht
  • Oplevering
  • Revisie
  • Meetrapportage
  • Documentatie

Gecombineerde aanleg in 1 bedrijfsgang

Aanleg hoofdleidingen en huisaansluitingen nieuwbouw