• Certificering

Stam & Co beschikt over alle certificeringen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het werk.

Opdrachtgevers eisen kwaliteit en met de certificaten is aantoonbaar dat Stam & Co aan de eisen voldoet.

Dit zijn de certificaten waar Stam & Co over beschikt:

  • ISO 9001

  • CKB

  • VCA**

  • CO2 prestatieladder niveau 5

  • Safety Culture Ladder Trede 3

  • Safety Culture Ladder Trede 4 team Rail

  • ISO 27001

  • ProRail erkenning Kabelaannemers en boorbedrijven categorie Spoorse kabels, Spoorse glasvezelkabels, Functievrij maken

Uw partner in de ondergrondse infra

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Keienbergweg 38