Voor het regionale waterleidingbedrijf PWN verrichten wij al jarenlang werkzaamheden zowel volgens het solocontract als in de combi. Voorheen werden werkzaamheden uitgevoerd door LBU, maar de laatste jaren onder de vlag van Stam & Co. Stam & Co is onlangs het contract aangegaan voor het solowerk van perceel 2 en is hierdoor de komende 5 jaar huisaannemer voor de Distributieleidingen. Vanaf 2017 verrichten we ook waterleidingwerkzaamheden uit voor Vitens in het westelijkdeel van Friesland en in de Noord-Oost Polder vanuit onze vestiging in Bolsward.

Buiten grote opdrachtgevers leggen we waterleidingen aan voor diverse waterschappen, gemeentes, woningbouwcoöperaties en diverse aannemers in de regio. Daarnaast worden ook met grote regelmaat werkzaamheden uitgevoerd voor particuliere opdrachtgevers en woningstichtingen.
Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen binnen onze branche zijn wij lid van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (v/h Bolegbo-vok). Binnenkort zal Stam & Co zich ook kwalificeren voor de KIAD.

Aanleg gas- en waterleiding in bestaand tracé

Aanleg afsluiters in een nieuwe waterleiding

Uw partner in de ondergrondse infra
Neem contact op