Aanleg en vervanging van aansluitingen en distributieleidingen van drinkwaterleidingen worden door Stam & Co verzorgd voor diverse gemeentes, waterleidingbedrijven, woningbouwcoöperaties en aannemers. Hygiëneregels worden geborgd door opleidingen en interne controles.

Uitvoerders, monteurs en civiele ploegen beschikken over alle certificaten, opleidingen en kwalificaties die nodig zijn om het werk veilig en professioneel uit te voeren. De werklocatie wordt na voltooiing van het werk, netjes hersteld.

Projectmanagement van werkvoorbereiding tot uitvoering

  • Werkplannen
  • Planning
  • Toezicht
  • Oplevering
  • Revisie
  • Meetrapportage
  • Documentatie

Aanleg gas- en waterleiding in bestaand tracé

Aanleg afsluiters in een nieuwe waterleiding