Stam & Co heeft veiligheid op één staan in haar organisatie. Dit wordt geborgd door werkplekinspecties, safety walks en de VeiligWerk app. Er wordt een actief beloningsbeleid voor veilig werken gehanteerd. 

Stam & Co beschikt over alle certificeringen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het werk. Opdrachtgevers eisen kwaliteit en met de certificaten is aantoonbaar dat Stam & Co aan de eisen voldoet.

Stam & Co beschikt over de volgende certificaten:

  • ISO 9001

  • CKB

  • VCA**

  • BRL 7000 protocollen 7001 & 7004

  • Veiligheidsladder trede 4

  • CO2 prestatieladder niveau 5

  • ISO 27001

Uw partner in de ondergrondse infra

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10