Stam & Co heeft veiligheid op één staan in haar organisatie. Dit wordt geborgd door werkplekinspecties, safety walks en de VeiligWerk app. Er wordt een actief beloningsbeleid voor veilig werken gehanteerd. Als herkenbaar beeld voor veiligheidszaken wordt mascotte veiligheidsman Co ingezet.

Stam & Co beschikt over alle certificeringen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van het werk. Opdrachtgevers eisen kwaliteit en met de certificaten is aantoonbaar dat Stam & Co aan de eisen voldoet.

Stam & Co beschikt over de volgende certificaten:

  • ISO 9001

  • CKB

  • VCA**

  • BRL 7000 protocollen 7001 & 7004

  • Veiligheidsladder niveau 2

  • CO2 prestatieladder niveau 5

  • ISO 27001

Uw partner in de ondergrondse infra

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Pier Afrika 8