• Organisatie

Klantgerichtheid & vakmanschap

Al ruim 65 jaar is Stam & Co actief als landelijk opererende aannemer in het ontwerp en de uitvoering van multidisciplinair ondergrondse kabel- en leidinginfrastructuur. Wij zijn de partner voor onze opdrachtgevers en eindgebruikers in energie- en telecombekabeling.

Stam & Co creëert een veilige, geschikte en gezonde werkomgeving in een open transparante cultuur voor al haar medewerkers, waar respect voor elkaar een belangrijke pijler is.

We stellen hoge eisen aan de deskundigheid van onze werknemers. Door bijscholing en ontwikkeling in hun vakdisciplines en veiligheid, borgen wij de kwaliteit in de uitvoering van het werk.

Stam & Co is met het hoofdkantoor gevestigd in Alkmaar en heeft een projectlocatie in Amsterdam.

Voor engineering, project- en omgevingsmanagement en uitvoering van de projecten in ondergrondse infrastructuur, is Stam & Co de partij die kennis en kunde inzet en in resultaat oplevert.

Ter ondersteuning aan het beleid heeft Stam & Co zich laten certificeren op basis van de ISO9001, VCA**, CKB, BRL 7000 (protocol 7001 & 7004), CO2 prestatieladder trede 5 en de Safety Culture Ladder (veiligheidsladder).

Werkwijze Stam & Co

De werkwijze van Stam & Co is gebaseerd op vijf heldere pijlers die ons onderscheiden in de markt. Het zijn garanties die wij vanzelfsprekend vinden, maar toch graag onder de aandacht brengen.

1. Verregaande expertise van begin tot eind

Voor alle benodigde disciplines heeft Stam & Co vakbekwame medewerkers in dienst die aan alle eisen en wensen van onze opdrachtgevers voldoen. Vanzelfsprekend zijn wij ook in het bezit van modern materiaal dat aan alle veiligheidseisen van deze tijd voldoet. Wanneer wij in een vroeg stadium bij een project betrokken zijn, bespaart dit kosten en zal er efficiënter gewerkt kunnen worden. Opdrachtgevers van Stam & Co zijn te vinden in alle sectoren van het bedrijfsleven en de overheid, waaronder telecom- en nutsbedrijven, wegenbouwers, gemeenten en kabelexploitanten.

2. Een gelijkwaardige samenwerking

Eerlijk, betrouwbaar en respectvol: dat zijn de kernwaarden voor een goede samenwerking. Dat verwachten wij van onze eigen medewerkers, en van onze opdrachtgevers. Alleen op deze manier zijn wij met elkaar in staat om de tevredenheid en veiligheid te verbeteren.

3. Een gecombineerde aanleg

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het gewenst om ondergrondse werkzaamheden in een arbeidsgang te combineren. Stam & Co draagt als gespecialiseerde combi-aannemer hieraan bij en gaat waar mogelijk in overleg met opdrachtgevers om activiteiten gelijktijdig uit te voeren.

4. Omgevingsmanagement

Het werken aan ondergrondse netten kan niet zonder overlast in de omgeving. Wij beperken deze overlast door rekening te houden met weggebruikers, bewoners en bedrijven die hiermee te maken krijgen. Wij zetten gespecialiseerde wegbeheerders in bij grotere projecten om veiligheid en doorstroming van verkeer te waarborgen.

5. Eigen Engineersafdeling

Engineering speelt een centrale rol bij Stam & Co. Door de nauwe samenwerking tussen de engineers en de operationele teams wordt er efficiënter gewerkt, kennis en informatie van afdelingen optimaal benut en gaat de uitvoering mee met de engineering tijdens de opnames. Ons motto is dan ook: ‘Kennis is macht, kennis delen is kracht’. Onze engineersafdeling werkt aan:

 • Vooropnames (Site Survey)
 • Voorontwerpen
 • Uitvoeringsontwerpen
 • Definitiefontwerpen
 • Digitaal inmeten
 • Vergunningen
 • Designs
 • Tracé engineering
 • Detail engineering
 • Engineering & Construct
 • Design & Construct

Ontzorgende partner

Voor de gehele ondergrondse infrastructuur zijn wij de ontzorgende partner met alle knowhow in huis, met specialisten voor:

 • Laagspanning en middenspanning elektra
 • Lagedruk en hogedruk gas
 • Drink- en vuilwater
 • Koper
 • Glasvezel

Veilig werken

Naast vakmanschap, kwaliteit en flexibiliteit, blijven we focussen op veiligheid. Dat veilig werken voor ons een belangrijk item is blijkt uit onze Stam-veiligheidsregels:


S
amen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

Voor het melden van veilige en onveilige situaties, maken we gebruik van de VeiligWerkApp. Meldingen worden gemonitord en wanneer nodig, omgezet in toolboxen om alle medewerkers actueel en praktisch te instrueren. Het gebruik van de app op de mobiele telefoon, zorgt voor alertheid en maakt veilig gedrag laagdrempelig bespreekbaar.

Uw partner in de ondergrondse infra

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10