Nieuw wisselverwarmingsproject in Harmelen

In 2018 gaat Stam & Co voor ProRail  een nieuw wisselverwarmingsproject realiseren in Harmelen volgens basisovereenkomst RRN Realisatie wisselverwarming 2018 Perceel 3 L-004912

Het wisselverwarmingssysteem in Harmelen nadert het einde van de levensduur en dient te worden vervangen conform huidige wet en regelgeving, ProRail beleid en stand der techniek.
Project Vervangen Wisselverwarming Harmelen-aansluiting heeft tot doel deze infrastructuur te vernieuwen, teneinde de betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en comfort van de infrastructuur op het gewenste niveau te houden.

De aan te leggen wisselverwarmingsinstallaties dient te zijn van het type elektrisch lint, voorzien van monitoring (MWV). De installatie heeft als doel het voorkomen van verlies aan functionaliteit
van de wissels als gevolg van vorst of sneeuwval. De wissels worden verwarmd met elektrische verwarmingslinten, bevestigd aan de binnenzijde van de spoorstaaf. Het werk is onder
te verdelen in civieltechnisch en spoortechnisch werk, de wisselverwarmingsinstallatie en elektrotechnisch werk.

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10