Reconstructie station Wormerveer

BAM Rail verbetert inhaling station Wormerveer in opdracht van ProRail

ProRail heeft BAM Rail opdracht verleend voor verbetering van het station Wormerveer (gemeente Zaanstad). Het project omvat zowel het verbeteren van de toegankelijkheid van het station voor reizigers, als het realiseren van twee zijperrons, waardoor intercitytreinen de stoptreinen ter hoogte van het station kunnen passeren zonder rijtijdvertraging. BAM Rail zal het project eind 2013 opleveren.

Opdrachtgever: BAM Rail

Werkgebied: Zaanstad, station Wormerveer

Opdracht uitvoering Stam&Co: verbetering inhaling

– Aanleg spoorse kabels

– Verbeteren omroepinstallatie

– Aanleg spoorlan

– Aanleg droge blusleiding

– Aanbrengen station gebonden installaties CICO/verlichting

– Aanbrengen verlichting pasarelle (tijdelijke brug)

– Verlichting voorplein

– Omleggen kabels/leidingen derden

– Engineering (alle disciplines)

– Digitaal inmeten

 

Periode: oktober 2012 – december 2013

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Pier Afrika 8