Werken in vervuilde grond

In dit project bij het vervangen van gas- en waterleidingen wordt gewerkt in vervuilde grond op hoek Zandburen-Slingerweg in Hippolytushoef.

Tijdens bodemonderzoek is men op de kruising van Zandburen met de Slingerweg in Hippolytushoef gestuit op bodemverontreiniging.

De verontreiniging is alleen niet van dien aard dat alles moet worden afgegraven. De vervuilde grond kan na de werkzaamheden gewoon weer worden teruggestort.

Op Zandburen is men bezig met leidingwerkzaamheden en op de kruising van de Slingerweg en Zandburen blijkt een groot oppervlakte verontreinigd te zijn met PAK (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). PAK ontstaat bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstof bevattende materialen en kan dus al heel lang in de grond zitten.

Omdat het midden in de weg zit en er op die plek niet wordt gebouwd heeft de verontreiniging geen gevolgen voor de volksgezondheid en kan de grond straks gewoon weer worden teruggestort. Wel worden tijdens de graafwerkzaamheden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo is er constant iemand van het bedrijf Grondslag aanwezig. Dit bedrijf houdt zich bezig met bodemonderzoek, partijkeuringen en de voorbereiding/begeleiding van bodemsaneringsprojecten voor landbodem en waterbodem.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Stam&Co leidingwerken. Deze hebben ook alle maatregelen genomen. Zo heeft het personeel speciale pakken en hebben zij een aparte cabine bij zich waarmee men de kleding kan schoonspoelen en eventueel zichzelf kan douchen.

Tijdens het graven houdt men via speciaal meetapparatuur de verontreiniging goed in de gaten, zodat er bij eventuele calamiteiten gelijk kan worden ingegrepen. Het ziet er allemaal zeer serieus uit, maar volgens de kenners valt het allemaal reuze mee. Deze maatregelen zijn uit milieu oogpunt noodzakelijk en daarom zijn er rond de werkzaamheden ook hekken geplaatst.

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10