• STAM & CO

Cheque voor goed doel

Het melden van veilige en onveilige situaties, kwaliteitsafwijkingen en incidenten, wordt bij Stam & Co gestimuleerd door hier een goed doel aan te koppelen. De meldingen leveren ons als organisatie leerpunten en verbeteringen op waarmee we het werk veiliger maken.

Onze medewerkers hebben voor 2022 de Stichting Slachtofferhulp gekozen om de opbrengst van de collectebus aan te doneren. Op 13 maart heeft voorzitter Rosa Jansen van de stichting de cheque persoonlijk in ontvangst genomen van Berry Krouwel, directeur Stam & Co in het bijzijn van collega Chiel Tjipjes.

Aan tafel met mevrouw Jansen en enkele medewerkers van Stam & Co, is gesproken over het omgaan met onveiligheid en de gevolgen van incidenten. Hoe we daar bij Stam & Co met onze medewerkers bewust in handelen en hoe de stichting dat met de inzet van vrijwilligers doet. Het maakt ons trots dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het waardevolle werk dat St. Slachtofferhulp doet.

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10