Elektrisch aangedreven materieel

Duurzamer werken is ons streven. Daarvoor hebben we deze week twee elektrisch aangedreven trilplaten en stampers aangeschaft. Het trillen van straatstenen brengt geluid voort, maar het ontbreken van de dieselmotor, reduceert de decibellen aanmerkelijk.

Stiller, schoner en toch topresultaat.

Cheque voor dodehoeklessen

Bij Stam & Co gebruiken we een VeiligWerkApp om meldingen van (on)veilige situaties te verzamelen, vervolgens te analyseren en verbetering door te voeren. Iedere situatie is een kans om onze veiligheid te verbeteren. Om het doen van meldingen te stimuleren hebben we daar een goed doel aan gekoppeld. Elke melding levert een bijdrage aan de collectebus op voor een goed doel naar keuze.

Onze medewerkers hebben voor 2021 de dodehoeklessen in het basisonderwijs gekozen. Directeur Evert Jan Hulshof van Veilig Verkeer Nederland kwam de cheque van € 702 persoonlijk in ontvangst nemen van Berry Krouwel.

Veilig deelnemen aan het verkeer is belangrijk voor jong en oud, met fiets of vrachtwagen. Sparen voor dit goede doel en de lessen die op de Stam Dag van de Veiligheid zijn gegeven aan medewerkers en hun gezinnen, hebben dit besef vergroot.

Stam & Co wenst Veilig Verkeer Nederland veel succes met het voortzetten van dit belangrijke programma.

Alliander draagt Stam & Co over aan Van Gelder

Persbericht Stam&Co aandelenoverdacht Alliander-Van Gelder 20

De aandelen van Stam & Co zijn door Alliander overgedragen aan Van Gelder Groep. Stam & Co blijft als zelfstandig opererend bedrijf doorgaan, onder dezelfde naam, met alle collega’s die er nu ook werken.

Wij zien de aandelentransitie van Alliander naar Van Gelder als een positieve ontwikkeling. Onder Van Gelder kan Stam & Co zich verder ontwikkelen en onze plannen voor de toekomst blijven uitvoeren.

Samen met onze partners blijven wij werken aan een toekomstbestendige, slimme en duurzame infrastructuur.

Veiligheidsmascotte

Veiligheid staat bij Stam op 1. Voor de herkenbaarheid in de V&G en AVG-communicatie met onze medewerkers, gebruiken we sinds kort onze eigen veiligheidsmascotte Co.

Met een kleine digitale toevoeging, passend bij het onderwerp, blijkt Co multifunctioneel inzetbaar. Hij waarschuwt voor werken bij hoge temperaturen, wijst op de regels voor privacy & security en is aanwezig als manshoge kartonnen versie in de entree van Alkmaar.  Onvermoeibaar en vriendelijk in zijn boodschap: we werken veilig of we werken niet.

Dag van de Veiligheid

Op zaterdag 28 augustus is bij Stam & Co de Dag van de Veiligheid georganiseerd. De eigen vrachtwagen is gebruikt als instructiematerieel voor een dode hoek-les, verzorgd door Veilig Verkeer Nederland. Daarnaast een demonstratie van kabelknippen op afstand, uitleg over de werking van een laadpaal en spelletjes met het onderwerp veiligheid. Weer eens een andere manier om met veiligheid bezig te zijn. Het was een geslaagde dag door de inbreng van medewerkers en enthousiaste deelname van collega’s met (klein)kinderen.

Kantoorfietsen

Reductie van CO2 is een onderwerp waar een werkgroep Duurzaamheid zich over buigt bij Stam & Co. Een van de oplossingen voor het reduceren van autokilometers is de inzet van een leenfiets bij onze kantoren in Alkmaar en Amsterdam. Bij de fietskeuze zijn er 2 argumenten gebruikt waarmee we denken het aantal fietskilometers aanzienlijk verhogen: elektrisch rijden en uiterlijk. Werkgroep Duurzaam Stam introduceert: de Fat Harley. Klik op de link voor de video.

Certificaat ISO 27001

De bedrijfsprocessen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Gedegen informatiebeveiliging is belangrijk. Stam & Co is er trots op dat het ISO 27001 certificaat is behaald. Daarmee is aangetoond dat de managementsystemen aan de internationale norm voldoen. ISO 27001 stelt eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van het managementsysteem. Ook hierbij geldt ‘we werken veilig of we werken niet’.

Week van de Veiligheid 2021 in beeld

Stam & Co heeft een week lang de focus op veiligheid gelegd. Met een brede variatie aan activiteiten, is ons hele bedrijf weer doordrongen hoe belangrijk veiligheid en gezondheid zijn.

Veilig werken is veilig thuiskomen. Voor omstanders, collega’s en jezelf.

Week van de Veiligheid

24 maart is de Dag van de Veiligheid. Bij Stam & Co vinden we veiligheid zo belangrijk, dat we er een Veiligheidsweek van maken.

Een week vol met activiteiten. We zetten in op een positieve benadering: belonen wat goed gaat, bespreken wat beter kan.

Een week vol activiteiten: toespraak directie op film, V&G-workshops, werkplekgesprekken, Toolbox Toppers; top 3 ploegen, introductie Co – mascotte, aftrap V&G-commissie nieuwe stijl, V&G-enquête onderaannemers en een V&G-bewustzijnsmeting.

Een hele week extra aandacht op veiligheid en gezondheid.

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Keienbergweg 38