Aanleg MS kabel in Marken

Aanleg MS-kabel langs de Markerdijk tot in het Markermeer.
Bij speciale klussen als deze, komen goede voorbereiding en communicatie samen met de werkethos van onze professionals.
Er is met een gps-gestuurde boring nieuwe mantelbuis en kabel aangelegd. De bestaande kabel uit het water gehaald, gelast en terug in het meer onder vaste grond ingebed. Langs de dijk is de MS-kabel vernieuwd. Hoe dat er in vogelvlucht uit ziet, toont de video.

Veerponten project GVB

De veerponten van het GVB op het Noordzeekanaal worden vervangen door volledige nieuwe en duurzame veerponten. De huidige vaartuigen dateren uit de jaren dertig. Ze maken plaats voor vijf nieuwe, elektrische schepen.

Alle installaties worden vervangen door nieuwe duurzame installaties. In samenwerking met Pilz Nederland, bedrijf in industriële automatisering, gespecialiseerd in veilige besturingstechniek, voorziet Stam & Co alle elektrische apparatuur van nieuwe bekabeling en de installatie hiervan.

De aanlandingen liggen deels op het land en deels in het water. Het werk wordt uitgevoerd terwijl de veren in bedrijf blijven en er geen onderbrekingen mogen optreden.

Vlak voor de jaarwisseling is de eerste locatie opgeleverd in Zaandam. De planning is dat er in juni 2021 met de nieuwe elektrische veerponten over het Noordzeekanaal kan worden gevaren.

Wagenpark uitgebreid

Het wagenpark van Stam en Co is uitgebreid met 18 nieuwe bedrijfswagens, 15 Ford Transits en 3 Ford Transit Connects, geleverd door Dekkerautogroep.

De auto’s zijn ingericht naar de wensen van de monteurs van Stam & Co. De gehele inrichting is voor elke auto op maat gemaakt door StoreVan.

Jij ook zo’n bus?

De herkenbare huisstijl van Stam & Co, zilvergrijs met groene band, is uitgebreid op de achterzijde van de bussen met de uitnodiging aan technisch personeel om te solliciteren: Jij ook zo’n bus? Mail jobs@stamenco.nl.

Veilig werken met nieuw materiaal

Stam & Co heeft geïnvesteerd in een blazenset die de Nodulair en grijs gietijzeren leidingen met een diameter van 400 mm, veilig dicht kan zetten.

Het nieuwe materieel wordt o.a. ingezet in ons 4-jarig Solo Amsterdam gasleidingenproject.

Veilig en goed werken met het geschikte materiaal. Zo werkt dat bij Stam & Co.

Certificaat Security Verified

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is iets waar, sinds de invoering van de AVG, iedereen zich mee bezig houdt. Voor het beveiligen van persoonsgegevens is IT beveiliging noodzakelijk.

Om het bewust handelen in de praktijk te borgen, is door Stam & Co het traject ingezet om het certificaat Security Verified te halen.

Het beveiligingsbeleid en de HRM, Inkoop en IT processen zijn hiervoor geactualiseerd, medewerkers digitaal getraind, dilemma’s besproken en oplossingen geïmplementeerd. Dat heeft geresulteerd in het behalen van het certificaat. Nu de basis is gelegd, zetten we de volgende stap naar de ISO 27001 informatiebeveiligingscertificering.

Ons privacy & security team heeft in een korte tijd deze klus geklaard en daar zijn wij trots op.

SCL trede 3

Stam & Co heeft voor het veiligheidsbewustzijn, het certificaat Safety Culture Ladder/Veiligheidsladder trede 3 de audits met een positief resultaat afgerond.

Netverzwaring in de polder

Door de aanleg van zonnepanelen op grote schuurdaken, ontstaat de behoefte voor energienetverzwaring naar 20KV. Zo kan de opgewekte stroom op een verantwoorde manier naar het energienet worden afgevoerd.

Het bestaande 3KV-net wordt door Stam & Co gesaneerd en de netverbetering van 20KV aangelegd. De splitsing van de verzwaarde capaciteit in verschillende groepen, past alleen in een trafostation van dit indrukwekkende formaat. Locatie: Oosterkwelweg, Slootdorp.

Veilig op visite in coronatijd

Verzorgingshuis Overkerck in Heiloo heeft 19 mei de ‘babbelbox’ in gebruik genomen. In anderhalve week tijd is een metalen container omgebouwd tot een gezellige huiskamer. Bewoners van het verzorgingshuis, kunnen hun bezoek prettig, privé en in alle veiligheid ontmoeten. Een geweldig initiatief van onze collega Maikel de Jong. Stam & Co is als medesponsor, trots op onze collega die dit samen met de Schroevengroothandel, M. de Boer Schilderwerken, PontMeyer en Timmerbedrijf B. Hageman, heeft gerealiseerd.

Covid19 maatregelen bij Stam & Co

De aanleg van kabels en buizen is een belangrijke schakel in de energievoorziening en glasvezel voor huizen en bedrijven.

Met gepaste voorzorgsmaatregelen, zullen onze ploegen in de operatie, ondersteund door collega’s van ons magazijn, aan het werk blijven om de lopende projecten zoveel als mogelijk volgens planning af te ronden. Zodat bouwprojecten en saneringen van oude leidingen, niet stil komen te staan en basale voorzieningen stokken.

Onze binnendienstmedewerkers werken deels vanuit huis waardoor er op kantoor is een beperktere bezetting is. We proberen zoveel mogelijk onze afspraken te laten doorgaan waarbij we kiezen om dit het liefst niet face tot face te doen maar via o.a. de telefoon.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan info@stamenco.nl of rechtstreeks met uw contactpersoon communiceren.

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

LOCATIE

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10