• STAM & CO

Netverzwaring in de polder

Door de aanleg van zonnepanelen op grote schuurdaken, ontstaat de behoefte voor energienetverzwaring naar 20KV. Zo kan de opgewekte stroom op een verantwoorde manier naar het energienet worden afgevoerd.

Het bestaande 3KV-net wordt door Stam & Co gesaneerd en de netverbetering van 20KV aangelegd. De splitsing van de verzwaarde capaciteit in verschillende groepen, past alleen in een trafostation van dit indrukwekkende formaat. Locatie: Oosterkwelweg, Slootdorp.

CONTACT

Stam & Co Infratechniek B.V.
Diamantweg 10
1812RC Alkmaar

STAM-REGELS

Samen werken aan veiligheid
Tijd nemen voor veiligheid
Aanspreken op onveiligheid
Melden onveilige situaties

LOCATIES

Stam & Co Alkmaar

Hoofdkantoor

Alkmaar

Diamantweg 10

Projectlocatie

Amsterdam

Pier Afrika 8